Nadpobudliwość psychoruchowa jako czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka

Magdalena Błachno

Abstrakt


Przemoc fizyczna wobec dzieci z nadpobudliwością psychoruchową jest zjawiskiem częstym. Mechanizm jej stosowania jest złożony. Dzieci z tym zaburzeniem wyjątkowo często doświadczają przemocy, która pełni rolę karania za objawy. Czynnikiem nasilającym agresję wobec dziecka jest charakter i forma przebiegu zaburzenia, a także uciążliwość, jakiej doświadczają rodzice z powodu zaburzonego

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.