Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

Joanna Włodarczyk

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badania młodzieży dotyczącego mowy nienawiści w internecie. W ramach badania przeprowadzono pięć wywiadów grupowych i 10 wywiadów indywidualnych oraz analizę treści. Artykuł przedstawia ocenę zjawiska mowy nienawiści w internecie przez młodzież, jej doświadczenia w tym obszarze oraz sposób reagowania na tego typu treści w kontekście szerszego zjawiska obrażania w internecie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batorski, D. (2013). Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 317–341 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.114.

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Budapest Centre for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities (2012). Hate speech: The role of new media in the prevention of mass atrocities. Roundtable Report. Budapest: Central European University. Pobrane z: http://www.mowanienawisci.info/wp-content/uploads/2014/04/Roundtable-Report-HATE-SPEECH-THE-ROLE-OF-NEW-MEDIA-IN-THEPREVENTION-OF-MASS-ATROCITIES-.pdf.

Bychawska-Siniarska, D., Głowacka, D. (red.). (2013). Mowa nienawiści w internecie. Jak z nią walczyć? Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

CBOS (2007). Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. Pobrane z: http://www.mowanienawisci.info/wp-content/uploads/2014/04/K_074_07.pdf.

Council of Europe (1997). Recomendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on „hate speech”. Pobrane z: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf.

Krejtz, K. (2012). Poziom kultury wypowiedzi internetowych i jego determinanty – wnioski z analizy treści wpisów polskich internautów. W: K. Krejtz (red.), Internetowa kultura obrażania? Warszawa: Interactive Advertising Bureau Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Krejtz, K. (red.). (2012). Internetowa kultura obrażania? Warszawa: Interactive Advertising Bureau Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Jonak, Ł. (2012). Dlaczego boimy się jednego procenta? O braku agresji w Internecie. W: K. Krejtz (red.). Internetowa kultura obrażania? (s. 57–66). Warszawa: Interactive Advertising Bureau Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Łobodziński, S. (2003). Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Pobrane z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/r-219.pdf.

Nijakowski, L. M. (2008). Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu. W: A. Horolets, Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii (s. 113–133). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej (2006). Opinia prawna Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej w sprawie z oskarżenia prywatnego Ingi Kostrzewy, Agnieszki Kraski, Sandry Rutkiewicz i Joanny Reniger przeciwko Jackowi Tomczakowi i Przemysławowi Alexandrowiczowi oskarżonym o czyny określone w art. 212 § 1 i 212 § 2 kodeksu karnego (sygn. akt XXIII K 20/05/11). Pobrane z: http://www.bezuprzedzen.org/doc/opinia_prawna_PSEP.pdf.

Ratajczak, M. (2013). Nowe media – nowe tożsamości? Kultura i Historia, 24. Pobrane z: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5003.

TNS, Orange Polska, Fundacja Orange, FDN (2013). Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych. Pobrane z: http://fdn.pl/sites/default/files/file/Raporty_badawcze/Bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf.

Troszyński, M. (2012). Mowa nienawiści i język wrogości w polskim internecie. Fundacja Wiedza Lokalna. Pobrane z: http://wiedzalokalna.pl/wp-content/uploads/2012/07/raportmniejszosci_podsumowanie.pdf.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=4D7A42A834F04ECF5C24282851B7F4EA?id=WDU19640160093&type=3.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=4D35F007972403962C117983CE6D4BDE?id=WDU19970880553&type=3.

Włodarczyk, J. (2013). Zagrożenia związanie z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 49–68.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.