Uraz psychiczny u dziewcząt zmuszanych do prostytucji

Beata Pawlak-Jordan, Małgorzata Szulik

Abstrakt


Artykuł przedstawia problem urazu psychicznego, jakiego doznają dziewczęta zmuszane do prostytucji. Według autorek uraz ten powoduje szereg poważnych następstw w funkcjonowaniu zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej, społecznej czy seksualnej. Działanie urazu jest tym bardziej negatywne w skutkach, ponieważ dotyczy osób, które są niedojrzałe emocjonalnie i zależne od dorosłych.
Z tego powodu nastolatki zmuszane do prostytucji powinny uczestniczyć w terapii, a zasadniczym elementem procesu terapeutycznego jest pomoc tym dziewczętom w zaakceptowaniu bolesnych zdarzeń w ich życiu. Praca ta wymaga przede wszystkim długotrwałego kontaktu, nawiązania silnej więzi terapeutycznej oraz wypracowania przez nastolatkę sposobów świadomego radzenia sobie z doznanym urazem.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.