Zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej (wybrane zagadnienia prawne)

Marek Andrzejewski

Abstrakt


Polskie placówki opiekuńczo-wychowawcze poddane zostały reformie, której podłożem filozoficzno-prawnym są zasada pomocniczości i prawa człowieka. Podjęto prawno-organizacyjne decyzje, by celem działania tych placówek było podejmowanie prób reintegracji rodziny wychowanka. Kluczową kwestią jest przełamanie mentalnych oporów wychowawców, sędziów rodzinnych, pracowników socjalnych wobec idei współpracy z rodzicami wychowanków. Od tego zależy bowiem realizacja istotnego prawa dziecka przebywającego w placówce, jakim jest jego prawo do życia w rodzinie. Dla wielu grup dzieci, które w danym momencie muszą zostać odłączone od rodziców, umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest rozwiązaniem najlepszym z możliwych (bo w istocie swej jedynym), o ile – rzecz jasna – jest to placówka funkcjonująca na nowych, określonych w założeniach reformy, zasadach.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.