Badania nad zachowaniami seksualnymi u dzieci w środowiskach pozarodzinnych

Jadwiga Gromska, Izabela Łucka, Grzegorz Krzykowski, Barbara Pawłowska, Anna Królak, Magdalena Stolarz, Małgorzata Gamrat, Ewa Dołomisiewicz

Abstrakt


W niniejszej pracy autorzy zajęli się badaniem nieprawidłowych zachowań seksualnych u dzieci umieszczonych w 30 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska. Badaniem objęto 560.dzieci, stosując kwestionariusze przygotowane w tym celu.
Po opracowaniu danych stwierdzono następujące fakty:
1) rzadkie występowanie nieprawidłowych zachowań seksualnych u dzieci; najczęściej obserwowane zjawisko to erotomania dziecięca;
2) brak kontroli wychowawczej nad rozwojem życia seksualnego dzieci oraz poczucie bezradności opiekunów wobec zgłaszanych bądź obserwowanych u podopiecznych problemów natury seksualnej;
3) znaczne nasilenie patologii w rodzinie (dotyczy to zwłaszcza stosowania przemocy, nadużywania alkoholu, faktu rozbicia rodziny oraz innych przejawów nieprawidłowych zachowań domowników);
4) osłabienie indywidualności dzieci, ich większa uległość oraz podatność na stresy i frustracje, widoczne wśród podopiecznych dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Czynniki te mogą stanowić podłoże rozwoju nieprawidłowych relacji i zachowań seksualnych.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.