Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi. Implikacje dotyczące usług, programów terapeutycznych i kierunków przyszłych badań

Melissa Carpentier, Jane Silovsky, Mark Chaffin

Abstrakt


W niniejszym artykule zaprezentowane zostały dotychczasowe badania dotyczące terapii dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi oraz wskazówki dla osób i instytucji prowadzących programy terapeutyczne dla tej grupy. Autorzy opisują poznawczo-behawioralną terapię grupową dla dzieci z takimi problemami i dla ich rodziców (opiekunów), która okazała się istotnie obniżać ryzyko popełniania przestępstw seksualnych w przyszłości oraz omawiają kwestie, które należy wziąć pod uwagę w trakcie planowania i realizacji programu terapeutycznego, między innymi: tryb terapii (indywidualny lub grupowy), czynniki związane z wiekiem dziecka i/lub z poziomem jego rozwoju, grupy mieszane (koedukacyjne) oraz kwestie kulturowe.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.