Społeczny wizerunek sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci

Karolina Lewandowska

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań społecznego wizerunku sprawców przestępstw
seksualnych wobec dzieci. Jakie zachowania Polacy definiują jako wykorzystywanie seksualne
dzieci? Jak postrzegają sprawców, którzy molestują seksualnie dzieci? Jakie są według
badanych motywacje sprawców? Czy wiedzą, kto może stanowić potencjalne zagrożenie dla
dziecka? Jak należy postępować ze sprawcami tego typu przestępstw?
Poznanie wiedzy i przekonań Polaków dotyczących obrazu sprawców wykorzystywania seksualnego
dzieci jest niezwykle ważne dla projektowania skutecznych działań profilaktycznych.
Podstawą wielu działań prewencyjnych jest edukacja dzieci i rodziców. Ustalenie, co dorośli
wiedzą na temat molestowania seksualnego dzieci, jak wyobrażają sobie sprawcę, pozwala planować
działania informacyjne adresowane do rodziców i opiekunów dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.