Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci poprzez oferowanie terapii potencjalnym sprawcom - berliński „Projekt prewencyjny Dunkelfeld"

Klaus M Beier, Christoph J Ahlers, David Goecker, Janina Neutze, Ingrid A Mundt, Elena Hucp, Gerard A Schaefe

Abstrakt


Głównym celem „Projektu prewencyjnego Dunkelfeld" (PPD) jest poprawa skuteczności ochrony dzieci poprzez zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Projekt adresowany jest do mężczyzn, którzy obawiają się, że mogą zacząć podejmować zachowania seksualne wobec dzieci i, aby tego uniknąć, dobrowolnie poszukują pomocy. Ponieważ większość tych mężczyzn nie figuruje w oficjalnych statystykach (kryminologicznych ani epidemiologicznych), określa się ich mianem „Dunkelfeld” (,,ciemna strefa”). Przygotowano projekt badawczy służący ocenie programu terapeutycznego opracowanego z myślą o tej grupie klientów.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.