Kampanie społeczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

Agnieszka Wrzesień

Abstrakt


Wykorzystywanie seksualne dzieci to temat szczególnie bulwersujący, trudny do rozmowy, wywołujący wstyd, powodujący bezsilność. W wielu kręgach to wciąż temat tabu. Liczne przypadki podejrzeń o pedofilię wstrząsają zawsze opinię publiczną. Nie ma takiej grupy społecznej, której to zjawisko byłoby obce. Proceder ten nie dotyczy tylko tzw. marginesu społecznego, bowiem prawda przeczy takim stereotypom: problem dotyka często dzieci z tzw. dobrych domów, ze środowisk, w których nikt nie podejrzewałby możliwości nadużyć seksualnych wobec najmłodszych.
Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa często ciągną się za ofiarą latami i mają wpływ na jej dorosłe życie. Trzeba pamiętać również o tym, że wielu pedofilów w dzieciństwie było kiedyś ofiarą molestowania. Często ci, którzy teraz są krzywdzeni, będą krzywdzić w przyszłości innych.
Poprawa sytuacji dzieci w tym zakresie wymaga oswojenia i odpowiedniego kształtowania opinii publicznej w trudnym temacie molestowania, co często bywa procesem stopniowym, długofalowym i niełatwym. Wciąż jeszcze w wielu środowiskach słowo „pedofilia” paraliżuje i blokuje otwartą dyskusję.
Kompleksowe działania profilaktyczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci przybierają często formę kampanii społecznych. Przykłady opisanych poniżej kampanii dowodzą, że ich skuteczność idzie w parze z różnorodnością stosowanych oddziaływań: w ich ramach powstają nie tylko przekazy medialne, ale prowadzone są również szkolenia dla dorosłych i uruchamiane są specjalne linie pomocowe.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.