Problem ucieczek dzieci w systemie opieki zastępczej

Joanna Włodarczyk

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania jakościowego dotyczącego sytuacji dzieci z doświadczeniem ucieczek w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce. W ramach badania przeprowadzono analizę danych zastanych oraz wywiady z ekspertami, z pracującymi z dziećmi profesjonalistami i z przebywającymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych dziećmi, które miały doświadczenie przynajmniej jednej ucieczki. W artykule omówiono między innymi przyczyny ucieczek oraz relacje dzieci z profesjonalistami i rodziną. Zaproponowano również rekomendacje służące poprawie sytuacji dzieci z doświadczeniem ucieczek w systemie opieki zastępczej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS (2012). Rocznik statystyczny Polski.

GUS (2013). Rocznik demograficzny Polski.

Kaniowska, T. (2011). Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Warszawa: Ośrodek rozwoju Edukacji.

Kulesza, J. (2012). Zjawisko ucieczek wśród wychowanków młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011. Warszawa: Ośrodek rozwoju Edukacji.

Miotke, B. (1998). Problem ucieczek i samookaleczeń w ośrodku wychowawczym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 6, 22–23.

Moczydłowska, J. (1996). Ucieczki z placówki resocjalizacyjnej – analiza przyczyn. Szkoła Specjalna, 5, 272–274.

NIK (2012). Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie. Warszawa: NIK.

KGP (2012). Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.