Zapobieganie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci: podejście oparte na ocenie poziomu ryzyka

Catherine Hamilton-Giachritsis, Kevin D. Browne

Abstrakt


Nie tylko negatywny wpływ krzywdzenia na dzieci, ich rodziny i całe społeczeństwo, ale także względy ekonomiczne - ogromne koszty ochrony dzieci po wystąpieniu aktów krzywdzenia - uzasadniają zwiększenie nakładów na działania profilaktyczne oraz na wspieranie dzieci i ich rodzin. W artykule przestawiono, jak można skutecznie przeciwdziałać konieczności podejmowania interwencji wobec rodzin, w których zdiagnozowano problem krzywdzenia dzieci, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług profilaktycznych - reprezentujących dwie kategorie prewencji: pierwotną i wtórną - świadczonych zgodnie z modelem ochrony zdrowia publicznego. Wymaga to odejścia od wąsko rozumianej ochrony dzieci (spostrzeganej zwykle jako zadanie pracowników socjalnych) ku dbałości o zdrowie i rozwój dzieci poprzez działania na rzecz ich ogólnego dobrostanu w rodzinach i społecznościach.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.