Rozwój w pierwszych latach życia

Ross A. Thompson

Abstrakt


Punktem wyjścia wszelkich rozważań dotyczących prawidłowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi powinny być potrzeby samych dzieci. Dlatego ten artykuł opisuje imponujący rozwój, jaki zachodzi w trakcie pierwszych trzech lat życia dziecka, w którego toku całkowicie zależny od dorosłych noworodek staje się rozwiniętym trzylatkiem, potrafiącym chodzić, mówić, rozwiązywać problemy oraz radzić sobie w relacjach z dorosłymi i z innymi dziećmi. W artykule przedstawiono nowe podejście do rozwoju mózgu, które od kilku lat wzbudza powszechne zainteresowanie. Powiązano tę wiedzę z równie imponującymi i ważnymi zmianami w zachowaniu dziecka, takimi jak rozwój ciała (wielkość i koordynacja), rozwój umysłu (języki i umiejętność rozwiązywania problemów) oraz rozwój osobowości (kompetencje emocjonalne i społeczne). Autor podkreśla istotne znaczenie wczesnodziecięcych doświadczeń i relacji. W artykule położono nacisk na zagadnienia związane z kilkoma aspektami rozwoju dziecka: - dążenie do rozwoju jest wrodzone i motywuje niemowlę do uczenia się i doskonalenia umiejętności; - możliwości rozwojowe, które wzbogacają pierwsze lata życia, niosą także ze sobą ryzyko uszkodzeń; - doświadczenia małego dziecka w jego otoczeniu społecznym i fizycznym mogą wspomagać lub hamować proces urzeczywistniania jego wrodzonego potencjału; -ludzie (a zwłaszcza rodzice i inni opiekunowie) stanowią najważniejszy element otoczenia dziecka, a zapewniana przez nich ochrona, pielęgnacja i stymulacja kształtują jego rozwój w pierwszych latach życia. Autor przedstawia wizję społeczeństwa, które wspiera rodziny i opiekunów małych dzieci, dostarczając im odpowiednią wiedzę i zasoby oraz zapewniając im przyjazne miejsca pracy, politykę socjalną i system opieki nad małymi dziećmi.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.