Obowiązek zgłaszania przemocy wobec dziecka

Emila Naumann

Abstrakt


Każdy, kto wie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. Niedopełnienie obowiązku społecznego nie rodzi jednak żadnych sankcji prawnych. Obowiązek prawny zawiadomienia o przestępstwie spoczywa na instytucjach państwowych lub samorządowych. Zakres tego obowiązku oraz konsekwencje jego niedopełnienia omawia niniejszy artykuł.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.