Krzywdzenie dziecka z zaburzeniami rozwojowymi

Anna Piekarska

Abstrakt


Opracowanie poświęcone jest opisowi oraz analizie złożonej problematyki krzywdzenia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z uwzględnieniem roli ich rodzin oraz dyskusją nad zagrożeniami w innych kontekstach środowiskowych. Zagadnienia krzywdzenia zaprezentowane zostały z perspektywy socjoekologicznej, z propozycją zastosowania autorskiego modelu taksonomii krzywdzenia dziecka. Podejście to pozwala na ukazanie wielorakich, potencjalnych zagrożeń krzywdzeniem, nierzadko współwystępujących w różnych środowiskach funkcjonowania dziecka, takich- jak rodzina, grupa rówieśnicza czy szkoła. Zastosowane podejście umożliwia także ukazanie poważnych społecznych oraz systemowych zagrożeń, z powodu których nie tylko dziecko z zaburzeniami rozwoju, ale też jego rodzina i rodzeństwo narażeni są na krzywdzenie.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.