Wczesna diagnoza i interwencja wobec zachowań świadczących o zaniedbaniu prenatalnym

Wioletta Wójcik

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma być próbą nakreślenia obrazu zaniedbania prenatalnego, a więc zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży zagrażających zdrowiu i życiu ich poczętych dzieci. Prowadzone badania miały na celu ukazanie charakteru zjawiska, pewnej jego specyfiki, a także możliwych psychospołecznych uwarunkowań wyodrębnionych hipotetycznie między innymi na podstawie procesualnego podejścia do podejmowania zachowań zdrowotnych Ralfa Schwarzera. Poznanie to może bowiem pomóc w podjęciu decyzji i przedsięwzięć nastawionych na ograniczanie i walkę z problemem.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.