Działania Profilaktyczne na rzecz ochrony dzieci realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe - partner projektu

Beata Kita

Abstrakt


Program ,, Dobry Rodzic - Dobry Start" jest nowatorskim programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci, poprzez wsparcie rodziców - dostarczenie im informacji, jak opiekować się małym dzieckiem i jakie zachowania mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka, a także przez wypracowanie systemu wczesnej diagnozy i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. Program realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje w partnerstwie z instytucjami służby zdrowia i pomocy społecznej.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.