Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Aleksandra Bąbik, Dominik Olejniczak

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań zamachów samobójczych oraz udzielania skutecznej pomocy osobom nimi zagrożonym. W artykule omówiono podstawowe definicje, statystyki i uwarunkowania zamachów samobójczych istotne w dokładnym zrozumieniu zagadnienia i, co najważniejsze, przedstawieniu form pomocy zarówno osobom predysponowanym do podjęcia decyzji o samobójstwie, jak i tym, które nieskutecznie próbowały zakończyć życie. Przedstawiono również sposoby radzenia sobie rodzin i rówieśników w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby, formy profilaktyki samobójstw oraz zwrócono uwagę na to, że w proces niesienia pomocy młodym osobom, które napotkały problemy, powinno być zaangażowanych wiele jednostek, ponieważ tylko wspólna praca może przynieść pożądane efekty, czyli obniżenie do 2020 roku wskaźnika samobójstw o 20%.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson, E. (2005). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Badura-Madej, W. (red.). (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych. Warszawa: Interart.

Brodniak, W. (2012). Ramowy Program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012–2015. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Cekiera, C. (2005). Psychologiczne i aksjologiczne aspekty samobójstw. Suicydologia, 1, (1), 21–32.

Czabański, A. (2009). Samobójstwa altruistyczne. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Dąbrowski, K. (1929). Les conditions psychologique du suicide. Geneve: Imprimerie de Commerce.

Durkheim, E. (1976). Le suicide. Étude de sociologie. Paryż.

Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Główny Urząd Statystyczny (2011). Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r. Kraków.

Gmitrowicz, A. (2005). Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. Suicydologia, (1), 1.

Hołyst, B. (1994). Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis.

Hołyst, B. (2012). Motywacje samobójstw nieletnich. Probacja. Ministerstwo Sprawiedliwości, 3.

Hołyst, B. (1983). Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hołyst, B., Staniaszek, M., Binczycka-Anholcer, M. (red.). (2002). Samobójstwo. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Hołyst, B. (2012). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.

Lewandowska, I., Bańbura, K., Michałowska, J. Próby samobójcze wśród młodzieży. praca studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Makara-Studzińska, M., Morylowska, J., Grzywa, A. (2007). Samobójstwo jako konsekwencja krzywdzenia w dzieciństwie. Wiadomości psychiatryczne, 10(1).

Malicka-Gorzelańczyk, H. (2002). Opinie młodzieży o samobójstwie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Mishara, B. L., Kerkhof Ad J. F. M. (2013). Suicide prevention and new technologies. Evidence Based Practice. Londyn: Palgrave Macmillan.

Mitchel, A. T. (1994). Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOCATIO.

Napieralska, E. (2010). Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999-2006. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(1).

Policja.pl (2013). Zadania Biura Prewencji i Ruchu Drogowego. Pobrane z: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/73019,Zadania-Biura-Prewencji-i-Ruchu-Drogowego.html.

Policja.pl (2014). Samobójstwa 2013. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/100065,Samobojstwa-2013.html.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114.

Skawińska, M. (2003). Samobójstwo. Rola polityki społecznej w zapobieganiu i terapii. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Szczerbań, J. (red.). (2006). Promocja zdrowia jako zadanie zdrowia publicznego-skrypt dla studentów. Warszawa: Akademia Medyczna w Warszawie.

Szymańska, J. (2012). Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Warszawa:Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szymborski, J. (red.). (2012). Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Tom II. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowe (2007). Zapobieganie samobójstwom – poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (2003). Zapobieganie samobójstwom. Genewa, Warszawa.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2004 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Dz. U. 1994 nr 111 poz. 535.

Uzan, G. (1972). Samobójstwa młodzieży. Zdrowie Psychiczne, 13(4).

Wolańczyk, T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

World Health Organization (2012). Public health action for the prevention of suicide.

World Health Organization (2014). Pobrane z: http://www.who.int/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.