Dziecko niepełnosprawne jako świadek w postępowaniu karnym - analiza przypadku

Magdalena Ferenc, Magdalena Czub

Abstrakt


Uzyskanie wiarygodnych i wyczerpujących zeznań w postępowaniu karnym od dzieci niepełnosprawnych lub dzieci o zaburzonym rozwoju jest na ogół bardzo utrudnione, często wręcz niemożliwe. Dlatego też konieczne jest uwzględnianie specyfiki rozwojowej dziecka i dostosowanie do niej procedur postępowania. Brak takiego podejścia owocuje często umorzeniem sprawy już na poziomie postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie dziecko nie uzyskuje pomocy i nadal narażone jest na krzywdzenie. W niniejszym artykule przedstawiony jest przypadek Marka (lat 6), u którego na skutek traumy zaburzony został ogólny rozwój intelektualny, a szczególnie rozwój mowy (dyslalia). Zamieszczona w artykule analiza prowadzona jest pod kątem przygotowania dziecka do uczestniczenia w przesłuchaniu i złożenia zeznań.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.