Rola biegłego psychologa w przeciwdziałaniu przemocy emocjonalnej wobec dzieci w rodzinach rozbitych

Małgorzata Kowanetz, Agnieszka Haś

Abstrakt


W artykule omówiono różne aspekty przemocy emocjonalnej, doświadczanej przez dzieci uwikłane w konflikt miedzy rodzicami, na skutek nieumiejętności porozumienia się w kwestii uregulowania opieki i sposobu kontaktów z drugoplanowym opiekunem. W tego typu sprawach, przed wydaniem postanowienia, sędziowie korzystają często z wiedzy specjalnej psychologów, którzy w wydanej na podstawie dostępnego materiału i badan psychologicznych rodziny opinii, maja wskazać najkorzystniejsze z punktu widzenia dobra dziecka rozwiązania. Autorki dzielą się swymi doświadczeniami na temat możliwości i zakresu współpracy miedzy biegłymi a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, zlecającymi wykonanie ekspertyz w sprawach rodzinnych, gdzie mamy do czynienia z różnymi formami przemocy emocjonalnej wobec dziecka.
Istotnym przedmiotem rozważań jest też oczekiwanie od biegłych kategorycznej odpowiedzi na pytanie, czy przemoc wobec dziecka istotnie miała miejsce, gdyż od tego zależy decyzja o jego dalszych kontaktach z drugoplanowym opiekunem. Jednocześnie wskazane zostały możliwości i zakres współpracy biegłych wydających opinie z innymi instytucjami świadczącymi pomoc rodzinie (ośrodkami pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, terapeutami), w celu przeciwdziałania dalszej przemocy wobec dzieci ze strony rodziców.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.