Współpraca, integracja i zmiany w zakresie usług pomocowych dla dzieci - najważniejsze zagadnienia

Jan Horwath, Tony Morrison

Abstrakt


Polityka rządów i państw - niezależnie od jurysdykcji - w coraz większym stopniu wymaga współpracy w zakresie świadczenia usług pomocowych dla dzieci krzywdzonych, a także określa charakter owej współpracy. Przesłanki do podejmowania takiej współpracy wydają się ozywiste - jej celem jest wspieranie praktyki interdyscyplinarnej, aby skutecznie zaspokajać potrzeby dzieci. Jednak współpraca - choć bez wątpienia jest pojęciem pożytecznym i motywującym - w rzeczywistości okazuje się zjawiskiej złożonym i niejednoznacznym.

W niniejszym artykule autorzy analizują zawiłości i niejasności dotyczące pojęcia współpracy, aby określić podstawy budowania i utrzymywania strategicznej współpracy interdyscyplinarnej na wysokim poziomie.

Autorzy rozpoczynają od analizy cech charakterystycznych różnych poziomó współpracy interdyscyplinarnej (międzyinstytucjonalnej), takich jak współdziałanie, koordynacja, koalicja i integracja. Ponieważ w wielu krajach zachodnich kładzie sie nacisk na najwyższe poziomy współpracy - na koalicję i integrację - to przede wszystkim na nich skupia się uwaga autorów artykułu. Dokonują oni syntezy literatury badawczej dotyczącej tego zagadnienia, aby uwzględnić elementy niezbędne do skutecznej współpracy na tym poziomie, między innymi czynniki predyspozycyjne, podstawę współpracy (mandat), przywództwo, mechanizmy/struktury, proces i wyniki. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że dążenie do integracji usług występuje w środowisku sprzyjającym zmianom. Przy użyciu pięciostopniowego modelu wprowadzania zmian analizują potrzebę uwzględjnienia wpływu takiego środowiska w procesie zarządzania międzyinstytucjonalnymi przedsięwzięciami partnerskimi ("spółkami").

Refbacks

  • There are currently no refbacks.