System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - od modelu do realizacji

Leszek Drozdowski

Abstrakt


Artykuł jest probą przeglądu i podsumowania aktualnej sytuacji w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce praz prezentacją aktualnych światowych wzorów i modeli. Podjęto w nim również próbę pokazania, w jaki sposób rozwiązania stanowiące dorobek europejskich i światowych służb socjalnych można z powodzeniem wprowadzić w realia polskich gmin, miast i powiatów. Szczególne miejsce zajmuje w nim budowa systemu opieki nad dzieckiem i rodziną bazującego na koordynacji i integracji działania różnych służb pracujących z rodziną. W artykule poruszana jest również tematyka profesjonalnej rodzinnej opieki zastępczej, rozumianej jako najlepszy z możliwych środków służących pomocy dzieciom krzywdzonym.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.