Bezpieczeństwo dzieci w instytucji i organizacji - standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Koalicja na rzecz Ochrony Bezpieczeństw .

Abstrakt


W 2003 r. konsorcjum międzynarodowych organizacji pozarządowych, we współpracy z NSPCC (brytyjskim Krajowym Towarzystwem na rzecz Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Dzieci), opublikowało dokument zatytułowany Setting the Standard – a common approach to child protection (Ustanowienie standardów – wspólne podejście do ochrony dzieci przed krzywdzeniem). W dokumencie tym przedstawiono standardy, jakie powinny spełniać międzynarodowe i lokalne organizacje pracujące z dziećmi, aby skutecznie chronić dzieci.
Dokument ten był podstawą do opracowania zestawu narzędzi opublikowanych pod tytułem Keeping Children Safe: Standards for Child Protection (Bezpieczeństwo dzieci – standardy ochrony dzieci). Niniejszy podręcznik jest elementem tego zestawu. Zawiera wskazówki i opisy zadań, które pomogą Tobie i Twojej organizacji we wdrożeniu standardów ochrony dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.