Ochrona dziecka przed krzywdzeniem ze strony profesjonalistów. Analiza obowiązującego stanu prawnego

Justyna Podlewska, Olga Kudanowska

Abstrakt


Wysyłając dziecko do przedszkola, szkoły, lekarza wierzymy, że dziecko będzie bezpieczne. Gdy następuje sądowe przekazanie dziecka z rodziny do domu dziecka czy rodziny zastępczej, kierujemy się przekonaniem, że chronimy dziecko. Wierzymy, że opieka profesjonalisty jest właściwa i że z jego strony nie powinna dziecka spotkać żadna krzywda.
Niestety, jak pokazują rokrocznie doniesienia medialne, dzieci doznają przemocy ze strony rodziny, rówieśników, jak również ze strony osób mających zapewnić im bezpieczeństwo. Pojawia się pytanie, czy polskie prawo skutecznie chroni dzieci przed przemocą (w tym seksualną), doświadczaną ze strony pracujących z nimi profesjonalistów: nauczycieli, psychologów, lekarzy, opiekunów itd.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.