Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi

Marta Szymańska-Pytlińska, Aleksandra Chodecka

Abstrakt


Artykuł jest próbą uporządkowania i charakterystyki czynników oddziałujących na dziecko-ofiarę w sytuacji badania psychologiczno-seksuologicznego prowadzonego na potrzeby opinii sądowej. Autorki wskazują na potencjalne znaczenie zmiennych związanych z osobą ofiary, sprawcą wykorzystania, czynem, osobą badającego, i przebiegu samego badania w wystąpieniu wtórnej wiktymizacji dziecka. Artykuł ma charakter przeglądowy, opisane w nim teorie i wyniki badań wykorzystano do postawienia hipotez o występowaniu czynników chroniących i czynników ryzyka wtórnej wiktymizacji w sytuacji badania.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bal, S., Crombez, G., De Bourdeaudhuij, I., Van Oost, P. (2009). Symptomatology in adolescents following initial disclosure of sexual abuse: The roles of crisis support, appraisals and coping. Child Abuse & Neglect, 33, 717–727.

Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: GWP.

Brady, J. L., Guy, J. D., Poelstra, P. L., Brokaw, B. F. (1999). Vicarious traumatization, spirituality, and the treatment of sexual abuse survivors: a national survey of women psychotherapists. Professional Psychology: Research and Practice, 30, 4, 386–393.

Chodecka, A. (2011). Długotrwałe skutki interpersonalnej traumy. W: A. Widera – Wysoczańska, A. Kuczyńska (red.), Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencji (s. 331–342). Warszawa: Difin.

Dudek, B. (2003). Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.

Eichstaedt, K., Gałecki, P., Depko, A. (2012). Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych. Warszawa: Lexis Nexis.

Feiring, C., Cleland, Ch. (2007). Childhood sexual abuse and abuse-specific attributions of blame over 6 years following discovery. Child Abuse & Neglect, 31, 1169–1186.

Finkelhor, D., Browne, A. (1986). Initial and Long-Terms Effects: A Conceptual Framework. W: D. Finkelhore, S. Araji, L. Baron, A. Browne, S.D. Peters, G.A. Wyatt. A sourcebook on child sexual abuse (s. 180–198). Beverly Hills: Sage Publications.

Finkelhor, D. (2007). Wiktymizacja dzieci: perspektywa rozwojowa. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3 (20), 6–29.

Glaser, D., Frosh, S. (1995). Dziecko seksualnie wykorzystywane. Warszawa: WL PZWL.

Herman, J. L. (2004). Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP.

Hesse, A. R. (2002). Secondary trauma: how working with trauma survivors affects therapists. Clinical Social Work Journal, 30,3, 293–309.

Heszen, I. (2013). Bezpośrednie i odległe korzyści ze stresu. W: I. Heszen, Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

Kiembłowski, P. (2006). Pomoc psychologiczna po przeżyciu traumy seksualnej. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Lis-Turlejska, M., Łuszczyńska, A. (2006). Terapia potraumatyczna. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.

Little, S. (2002). Vicarious traumatisation. Emergency Nurse, 10, 6, 27–30.

Lynskey, M. T., Fergusson, D. M. (1997). Factors protecting against the development of adjustment difficulties in young adults exposed to childhood sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 21, 12, 1177–1190.

Paluch, A. (2012a). Uwarunkowania i konsekwencje doświadczania wtórnej wiktymizacji przez osoby pokrzywdzone w postępowaniu karnym. Problems of Forensic Sciences, 91, 208–215.

Paluch, A. (2012b). Doświadczanie wtórnej wiktymizacji wynikającej z udziału w postępowaniu karnym a samoocena u osób pokrzywdzonych. Problems of Forensic Sciences, 92, 283–299.

Pospiszyl, I. (2003). Ofiary chroniczne: przypadek czy konieczność. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Renck, B., Rahm, G. (2005). Sense of coherence in women with a history of childhood sexual abuse. International Journal of Social Welfare, 14, 127–133.

Salter, A. (2003). Pokonywanie traumy. Poznań: Media Rodzina.

Sęk, H. (2006). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Steel, J., Sanna, L., Hammond, B., Whipple, J., Cross, H. (2004). Psychological sequelae of childhood sexual abuse: abuse-related characteristics, coping strategies, and attributional style. Child Abuse & Neglect, 28, 785–801.

Trembley, C., Hébert, M., Piché, C. (1999). Coping strategies and social support as mediators of consequences in child sexual abuse victims. Child Abuse & Neglect, 23, 9, 929–945.

Trempała, J. (2008). Rozwój poznawczy. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: PWN.

Uławska, M. (2006). Czynniki modyfikujące ujawnienie wykorzystania seksualnego dziewczynek w dzieciństwie. Niepublikowana praca magisterska IP UAM.

Widera-Wysoczańska, A. (2011) Istota traumy prostej i złożonej. W: A. Widera-Wysoczańska (red.), Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje (s. 21–63). Warszawa: Difin.

Zielona-Jenek, M. (2003). Wykorzystanie seksualne – trauma nadużycia czy trauma ujawnienia? W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa (s. 223–243). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Gdańsk: GWP.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.