Projektowana zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - założenia

Olga Kudanowska

Abstrakt


Niniejszy artykuł prezentuje główne założenia rządowego projektu zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie ze wskazaniami projektu, zmiana ma zwiekszyć jakość i kompleksowość pomocy udzielanej ofiarom przemocy w rodzinie. Projekt przewiduje także poważną zmianę ustawodawczą, wprowadzającą prawny zakac bicia dzieci. Projekt ten był przedmiotem burzliwych dyskusji zarówno w trakcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi, jak i podczas obrad Rady Ministrów. Wywołał kontrowersje także po wniesieniu do Sejmu, czego przykładem jest m.in. przebieg i treść wysłuchania publicznego. Należy się spodziewać, że te kontrowersje towarzyszyć będą nowelizacji aż do chwili jej uchwalenia. W niniejszym opracowaniu autorka nie zajmie jednak stanowiska w tym sporze. Celem stworzenia tego artykułu jest bowiem przybliżenie treści, charakteru i zasiegu proponowanych zmian w sposób obiektywny i bezstronny.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.