Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków

Monika Sajkowska, Jolanta Zmarzlik

Abstrakt


W artykule przedstawione są wyniki badan, które przeprowadzono, przygotowując koncepcje i przekazy drugiego etapu kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Celem badan było określenie postaw Polaków wobec stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz wprowadzenia prawnego zakazu ich bicia. Diagnozowano również zakres stosowania kar fizycznych przez rodziców uczestniczących w badaniu. Wyniki badan pokazują niemal jednoznaczna zgodę polskiego społeczeństwa na prawny zakaz stosowania surowych kar fizycznych wobec dzieci. Natomiast jedynie jedna trzecia z nich popiera taka regulacje wobec stosowania klapsów przez rodziców. Praktyka karcenia dzieci klapsem w polskich rodzinach okazała się powszechna. Prezentowane w artykule wyniki badan komentowane są przez socjologa i psychologa.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.