Kampanie społeczne przeciwko karaniu fizycznemu dzieci

Łukasz Wojtasik, Dorota Gajewska

Abstrakt


W artykule opisano przykłady krajowych i międzynarodowych kampanii społecznych dotyczących przeciwdziałania stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci. Zaprezentowano kampanie zrealizowane w Wielkiej Brytanii, Rumunii i na Litwie oraz dwie kampanie o zasięgu międzynarodowym: wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych „SpankOut Day” oraz „Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci” Rady Europy.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.