Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci

Agnieszka Izdebska

Abstrakt


Problematyka konsekwencji przemocy seksualnej doświadczanej przez dzieci była wielokrotnie podejmowana, zarówno jako temat badań empirycznych, jak i różnego typu publikacji. Jednocześnie jest to obszar niezwykle szeroki i wciąż wymagający dalszej eksploracji oraz prób konceptualizacji uzyskiwanych wyników badań. Niniejszy artykuł stanowi przegląd wybranych zagadnień poruszających tę tematykę.
Opisuje on możliwe konsekwencje, jakie mogą pojawiać się u dzieci, które doznały wykorzystania seksualnego, a także poddaje analizie czynniki modyfikujące charakter tych konsekwencji. Szczególna uwaga poświęcona została zagadnieniu Zespołu Stresu Pourazowego — kategorii diagnostycznej używanej do opisu zaburzeń pojawiających się u dzieci po doświadczeniu wykorzystania seksualnego.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.