Edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci

Marta Skierkowska

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano edukacyjną strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, kładąc nacisk na zaangażowanie rodziców i ich wpływ na zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci. Opisano także akcje profilaktyczne, które wpisują się w modelowy sposób realizacji edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu, w których aktywnie uczestniczą rodzice.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beisert, M., Izdebska, A. (2012). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2 (39), 48–66.

Collin-Vézina, D., Daigneault, I., Hébert, M. (2013). Lessons learned from child sexual abuse research: prevalence, outcomes, and preventive strategies. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 7:22.

Daro, D., Cohn Donnelly, A. (2004). Zapobieganie krzywdzeniu dzieci: osiągnięcia i wyzwania. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 4 (9), 40–58.

Finkelhor, D. (2009). Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 4 (29), 7–36.

Izdebska, A., Ruchel, A. (2011). Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dziecka – systemowa oddziaływania w zakresie edukacji seksualnej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 1 (34), 54–67.

Podlewska, J., Trocha, O. (2012). Ochrona prawna małoletnich – kierunki przemian prawa i postępowania karnego, zagadnienia wybrane. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2 (39), 133–148.

Ponton (2009). Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach? Pobrano z: www.ponton.org.pl.

Smallbone, S., Marshal W. L., Wortley, R. (2008). Preventing Child Sexual Abuse. Evidence, policy and practice. Willan Publising.

Tabachnick, J. (2013). Why Prevention? Why Now? International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. 3–4, 55–61.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problem przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12 (3), 63–100.

www.nspcc.co.uk

www.coe.int


Refbacks

  • There are currently no refbacks.