Wpływ poziomu rozwoju poznawczego na efektywność zeznań zbieranych wybranymi metodami od małoletnich świadków

Ewa Rostańska–Ciach

Abstrakt


Prezentowany artykuł jest sprawozdaniem z badań eksperymentalnych poruszających problematykę zeznań małoletnich świadków, prowadzonych w ramach seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Badania oscylowały wokół trzech aspektów. Po pierwsze były próbą odpowiedzi na pytanie, jak zeznania dzieci charakteryzujących się wybranymi poziomami rozwoju poznawczego różniły się między sobą pod względem ilości zawartych w nich informacji oraz ilości popełnianych błędów. Skoncentrowano się na dwóch poziomach rozwoju poznawczego: przedoperacyjnym (od 2. do 6. roku życia) oraz konkretnym (od 7. do 10., 11. roku życia), przy których wyodrębnieniu posłużono się klasyfikacją J. Piageta. Po drugie zbadano, jaki sposób zbierania zeznań od dzieci jest najskuteczniejszy w badanych grupach wiekowych. Pod uwagę wzięto dwa sposoby przesłuchiwania: swobodną relację (SR) oraz pytania ukierunkowane (PU). W końcu podjęto próbę ustalenia, w jakim stopniu dzieci, charakteryzujące się różnymi poziomami rozwoju poznawczego, podatne są na sugestię zawartą w kierowanych do nich pytaniach.Prezentowany artykuł jest sprawozdaniem z badań eksperymentalnych poruszających problematykę zeznań małoletnich świadków, prowadzonych w ramach seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Badania oscylowały wokół trzech aspektów. Po pierwsze były próbą odpowiedzi na pytanie, jak zeznania dzieci charakteryzujących się wybranymi poziomami rozwoju poznawczego różniły się między sobą pod względem ilości zawartych w nich informacji oraz ilości popełnianych błędów. Skoncentrowano się na dwóch poziomach rozwoju poznawczego: przedoperacyjnym (od 2. do 6. roku życia) oraz konkretnym (od 7. do 10., 11. roku życia), przy których wyodrębnieniu posłużono się klasyfikacją J. Piageta. Po drugie zbadano, jaki sposób zbierania zeznań od dzieci jest najskuteczniejszy w badanych grupach wiekowych. Pod uwagę wzięto dwa sposoby przesłuchiwania: swobodną relację (SR) oraz pytania ukierunkowane (PU). W końcu podjęto próbę ustalenia, w jakim stopniu dzieci, charakteryzujące się różnymi poziomami rozwoju poznawczego, podatne są na sugestię zawartą w kierowanych do nich pytaniach.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.