Działania Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz ofiar przestępstw — dzieci

Andrzej Augustyniak

Abstrakt


W artykule omówiono projekt Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, działania legislacyjne i kampanie informacyjne na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, w tym dzieci. Autor przedstawia również uregulowania prawne dotyczące przesłuchań małoletnich świadków i praktyczne problemy dotyczące przesłuchań dzieci–świadków w Przyjaznych Pokojach Przesłuchań.
Ministerstwo Sprawiedliwości jest czynnie zaangażowane w działania na rzecz ofiar przestępstw. Jednym z priorytetowych celów Ministerstwa jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary, względnie świadkowie przestępstw, są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej wiktymizacji.
Pierwsze inicjatywy w tym zakresie zostały podjęte w Ministerstwie Sprawiedliwości w roku 1999 wprowadzeniem Karty Praw Ofiary, tym niemniej dopiero w okresie ostatnich lat nastąpiła intensyfikacja działań wspierających ochronę interesów dzieci w toku postępowania przygotowawczego i rozpoznawczego.
Ministerstwo Sprawiedliwości jest czynnie zaangażowane w działania na rzecz ofiar przestępstw. Jednym z priorytetowych celów Ministerstwa jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary, względnie świadkowie przestępstw, są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej wiktymizacji.
Pierwsze inicjatywy w tym zakresie zostały podjęte w Ministerstwie Sprawiedliwości w roku 1999 wprowadzeniem Karty Praw Ofiary, tym niemniej dopiero w okresie ostatnich lat nastąpiła intensyfikacja działań wspierających ochronę interesów dzieci w toku postępowania przygotowawczego i rozpoznawczego.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.