Historia telefonów zaufania w Polsce i na świecie

Lucyna Kicińska

Abstrakt


Telefony zaufania są od dziesięcioleci istotnym uzupełnieniem oferty pomocy dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Ich istnienie uzasadnione jest potrzebą wyrażaną przez odbiorców od pierwszych lat działania tej specyficznej formy udzielania wsparcia i pomocy. Pomocy udzielanej początkowo z potrzeby serca, poczucia sprawiedliwości i rozumienia przeżywanych przez innych trudności, ewoluującej do standaryzowanych zasad i reguł, z uwzględnieniem wiedzy psychologii klinicznej, rozwojowej, interwencji kryzysowej. Niniejszy artykuł przedstawia historię tworzenia telefonów zaufania na świecie i w Polsce, wyodrębnienie się telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, a także formowanie się międzynarodowych organizacji zrzeszających telefony zaufania i powstawanie standardów pomocy telefonicznej.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.