Informacje redakcyjne

Redakcja czasopisma

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano edukacyjną strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, kładąc nacisk na zaangażowanie rodziców i ich wpływ na zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci. Opisano także akcje profilaktyczne, które wpisują się w modelowy sposób realizacji edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu, w których aktywnie uczestniczą rodzice.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.