Analiza przepisów prawa definiujących i penalizującyh handel dziećmi

Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Marcin Wiśniewski

Abstrakt


Autorzy tekstu dokonują szczegółowej analizy polskiego systemu prawnego pod kątem przepisów definiujących handel dziećmi, jak również odnoszących się do penalizacji tego zjawiska. Stąd też omawiają przedmiot ochrony, podmiot czynu zabronionego, znamiona określające czynność sprawczą i zagrożenie karą. Wskazują na dynamiczny charakter zjawiska i szczególnie wyraźnie podkreślają fakt, że celem handlu dziećmi nie zawsze jest wykorzystanie w celu świadczenia usług seksualnych. Omawiają więc inne formy wykorzystania małoletnich — do popełniania przestępstw, do pobrania narządów, jak również do pracy przymusowej i żebractwa. Szczególne miejsce w tekście zajmuje analiza skutków nowelizacji, która weszła w życie w dniu 8 września 2010 r. Z tego powodu autorzy porównują definicję handlu ludźmi obowiązującą w Kodeksie karnym z definicjami zawartymi w aktach prawa międzynarodowego. Wykazują, że polska definicja, jak również przepisy dotyczące ścigania sprawców handlu ludźmi, spełniają wymogi prawa międzynarodowego, ale zalecają wprowadzenie kilku zmian, które mogą zwiększyć skuteczność tych przepisów.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.