Prostytucja małoletnich jako forma krzywdzenia dzieci - wyniki badania prostytucji małoletnich

Kimberly J. Mitchell, David Finkelhor,, Janis Wolak

Abstrakt


Przeprowadzono dwa badania, aby określić liczbę (badanie 1) i charakterystykę (badanie 2) przypadków prostytucji małoletnich, znanych amerykańskim organom ścigania. Badanie 1 ujawniło 1 450 aresztowań (w skali całego kraju; 95%, przedział ufności: 1 287–1 614) w związku z prostytucją małoletnich w ciągu jednego roku. W badaniu 2 pobrano dane eksploracyjne z akt policyjnych dotyczących próby 138 spraw z roku 2005. Można wyróżnić trzy podstawowe typy analizowanych przypadków: a) czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji osób małoletnich; b) uprawianie prostytucji na własny rachunek (bez udziału osób trzecich) oraz c) konwencjonalne wykorzystywanie seksualne dzieci z wynagrodzeniem. Analizowane przypadki podzielono na trzy kategorie na podstawie sposobu, w jaki policja traktowała osoby małoletnie: a) małoletni jako ofiary (53%); b) małoletni jako sprawcy (31%) oraz c) małoletni jako zarówno ofiary, jak i sprawcy (16%). Analizując status małoletnich ze względu na typ sprawy, autorzy ustalili, że we wszystkich przypadkach konwencjonalnego wykorzystywania seksualnego dzieci z wynagrodzeniem osoby małoletnie traktowano jako ofiary. To samo można powiedzieć o 66% przypadków czerpania korzyści majątkowych z prostytucji osób małoletnich oraz o 11% przypadków uprawiania przez małoletnich prostytucji na własny rachunek. Wyniki badań wskazują, że reakcje organów ścigania na prostytucję małoletnich mają istotny wpływ na to, czy uprawiający ją młodzi ludzie są traktowani jako ofiary wykorzystywania seksualnego w celach komercyjnych czy jako sprawcy.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.