Wiktymizacja dzieci na Litwie

Renata Giedrytė, Judita Žukauskaitė

Abstrakt


Artykuł prezentuje ustalenia jakościowego badania wiktymizacji dzieci na Litwie. Celem przeprowadzonego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych badania była ocena poziomu świadomości, opinii i przekonań dotyczących problemu wiktymizacji dzieci na Litwie w różnych grupach społecznych. Obszarem szczególnego zainteresowania i pogłębionej analizy był problem wykorzystywania seksualnego dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albanese, J.S. (2002). Criminal Justice. Second Edition. United States of America: Allyn and Bacon

Finkelhor, D. (2007). Developmental Victimology: The Comprehensive study of Childhood Victimizations. W: R.C. Davis, A.J. Luirigio, S. Herman (red.), Victims of Crime. Thousand Oaks: Sage Publications.

Justickaja, S., Ūselė, L., Kalpokas, V. (2008). 13–15 metų amžiaus moksleivių delinkventinis elgesys ir viktimizacija Lietuvoje. Teisės problemos, 4(62), 67–108 (Errata: Teisės problemos, 2009, 1(63), 123).

Paramos vaikams centras (2010). Seksualinė prievarta prieš vaikus iš globos institucijų. Tyrimo ataskaita.

Uscila, R. (2008). Moksleivių viktimizacijos patirtis Lietuvoje. Teisės problemos, 1(59), 92–102.

Uscila, R. (2005). Viktimologijos pagrindai. Nusikaltimų aukų socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje: mokslinis-metodinis leidinys. Vilnius: Mokslo aidai.

Vito, G.F., Maahs, J.R., Holmes, R.M. (2007). Criminology: Theory, Research, and Policy. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.