Profilaktyka wykorzystania seksualnego dziecka – systemowe oddziaływania w zakresie edukacji seksualnej

Agnieszka Izdebska, Agata Ruchel

Abstrakt


Artykuł porusza zagadnienia związane z konstruowaniem adresowanych do dzieci programów profilaktyki przemocy seksualnej. Programy te ukazane są w szerszym kontekście zadań realizowanych przez pedagogikę seksualną. Szczególnej analizie poddana została ponadto problematyka angażowania rodziców w realizowane programy oraz ich rola w zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci. Artykuł prezentuje także praktyczne wskazówki dotyczące zawartości merytorycznej oraz formy jej prezentacji, które powinny być brane pod uwagę podczas konstruowania programów profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.