„Dlaczego?” – scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi. Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych

Katarzyna Fenik

Abstrakt


W artykule omówiono scenariusz programu profi laktycznego „Dlaczego?”, który został stworzony po to, by uruchamiając działania edukacyjne zapobiegać komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci. Program jest przeznaczony dla pedagogów i realizowany powinien być wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Omawia najważniejsze elementy zjawiska handlu dziećmi, wyposaża młodzież w wiedzę dotyczącą czynników ryzyka bycia ofi arą osób handlujących ludźmi i umiejętności właściwego reagowania na trudne sytuacje.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.