„Już wiem, co zrobić!” – program profi laktyki krzywdzenia dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców

Joanna Marszał, Renata Kałucka, Katarzyna Fenik

Abstrakt


„Chronimy dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Celem wdrażania standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane jest to poprzez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Potwierdzeniem stosowania standardów ochrony dzieci jest przyznanie certyfikatu „Chronimy dzieci” placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.