Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. - wybrane wyniki badań aktowych

Joanna Mierzwińska-Lorencka

Abstrakt


W artykule przedstawione zostały wybrane wyniki analizy akt prawomocnie zakończonych spraw o przestępstwa z art. 200 k.k. i art. 201 k.k., w których małoletni pokrzywdzeni byli przesłuchiwani w trybie art. 185a k.p.k. Analizy dotyczyły m.in. kwestii zgłoszenia wykorzystania seksualnego dziecka i reakcji organów ścigania, dokumentowania czynności przesłuchania, pouczenia małoletnich pokrzywdzonych o prawach i obowiązkach oraz udziałem i rolą przedstawiciela ustawowego.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.