Przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci w rodzinach – program wolontariatu w społeczności lokalnej

Ginta Švekere

Abstrakt


W artykule przedstawiono założenia i realizację programu wolontariatu, którego celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci przez wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach życiowych. Program koordynuje Centrum „Dardedze” w Rydze.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum Dardedze (2012). Program szkolenia wolontariuszy. Ryga.

Materiały z konferencji (2012). Wolontariat i inne nowatorskie podejścia do poprawiania sytuacji dzieci w rodzinach. Ryga.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.