Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka – scenariusz spotkania edukacyjnego z rodzicami

Aneta Kwaśny, Magdalena Kłobukowska

Abstrakt


Przemoc fizyczna stosowana wobec dzieci niemal jednomyślnie oceniana jest negatyw­nie. Wprawdzie ciągle jeszcze wielu rodziców nie uznaje za przemoc karcenia dziecka klapsem, ale również ta postawa ulega zmianie. Kampanie społeczne, edukacja rodzi­ców, zmiany w prawie czy jasne stanowisko autorytetów, sprawiają, że klapsy coraz rzadziej traktowane są jako metoda wychowawcza nie mająca negatywnych konsekwencji dla dziec­ka. Siniaki, pręgi na ciele dziecka to wstrząsające dowodu przemocy wobec dziecka. Ale waż­ne jest, by pamiętać, że są ślady nie mniej bolesne, a niewidoczne. Różne formy krzywdzenia psychicznego, w tym agresji werbalnej wobec dziecka, czasem na resztę życia zostawiają ślady w sferze emocji, myślenia o sobie czy umiejętności budowania trwałych, opartych na szacunku relacji z innymi ludźmi. Agresja werbalna to krzyk, upokarzanie, wyzwiska czy obelgi kierowa­ne do dziecka, ale także takie zachowania, jak: kpienie, złośliwe żartowanie z dziecka, ironicz­ne odpowiadanie na pytania czy zawstydzanie go w towarzystwie innych osób.
Celem spotkania edukacyjnego jest uświadomienie rodzicom, czym jest przemoc werbalna, ja­kie formy może przybierać i pokazanie konsekwencji, jakie może mieć ona dla dziecka także w jego dorosłym życiu. Spotkanie jest także próbą odpowiedzi na pytanie, czemu rodzice stosują wobec swoich dzieci przemoc werbalną i co mogą zrobić, by takich doświadczeń dzieciom oszczędzić.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.