Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna

Alicja Budzyńska

Abstrakt


Z psychologicznej perspektywy wysłuchanie jest szczególną formą interakcji między dorosłym a dzieckiem. Jest trudną rozmową zarówno dla sędziego, jak i małoletniego. Wysłuchanie wymaga od sędziego wiedzy psychologicznej niezbędnej do nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem znajdującym się w trudnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej. Artykuł przedstawia propozycje przeprowadzenia wysłuchania, aby umożliwiło ono sędziemu pozyskanie ważnych dla rozstrzygnięcia postępowania informacji na temat małoletniego i jego potrzeb, a równocześnie nie wikłało dziecka w konflikt rodziców, nie obciążało go poczuciem odpowiedzialności za decyzje sędziego i nie stanowiło doświadczenia urazowego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk, A. (2015). „Bo sąd jest taki ważny” – doświadczenia dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania. Raport z badania jakościowego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(4), 82–107.

Beisert, M. (2000). Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem. Poznań: Wydawnictwo Humaniora.

Burdziej, St. (2015). Badanie idei przyjaznego wysłuchania dziecka – raport z analizy wywiadów pogłębionych. Warszawa: IWS.

Cieśliński, M. (2015). Praktyka sądowa w zakresie wysłuchania małoletnich świadków w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchania dziecka. Warszawa: IWS.

Czech, B. (2009). Wysłuchanie małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców. W: K. Piasecki (red.), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Lexis-Nexis.

Czerederecka, A. (2010). Psychologiczne kryteria wysłuchania dziecka w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Rodzina i Prawo, 14–15, 22–43.

European Union Agency for Fundamental Rights (2015). Child-friendly justice – Perspectives and experiences of professionals on children`s participation in civil and criminal proceedings in 10 EU Member States.

Olszewska, A., Zawadzka, A. (2008). Rozwodowe trzęsienie ziemi. Jak zadbać o dziecko? Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(4), 120–128.

Telenga, P. (2013). Komentarz aktualizowany do art. 2161 kodeksu postępowania cywilnego. W: A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Warszawa: Lex.

Trocha, O. (2015). Udział dzieci w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Raport z badań aktowych. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(4), 55–81.

Wallerstein, J., Bleakeslee, S. (2005). Rozwód, a co z dziećmi? Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.