Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości pozafinansowej

Jacek Dymowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono i przeanalizowano praktyczne aspekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, w szczególności wykorzystywania pracy dzieci. Publikacja jest próbą przybliżenia i wstępnej oceny dostępnych narzędzi. Przeanalizowano Zasady UN Global Compact,normę PN-ISO 26000 oraz wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Publikacja ma również na celu zainicjowanie konstruktywnego dialogu o ich praktycznym wykorzystaniu w Polsce między środowiskami zajmującymi się obroną praw dzieci, środowiskami akademickimi oraz biznesem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bowen, H. (1953). Social Responsability of Business. Nowy Jork: Happer & Row.

Bratkowski, S. (1999). Pieniądz może pracować inaczej. Wiedza i Życie, 6/1999.

Carnegie, A. (1889, 2009). The Gospel of Wealth. W: A. Carnegie. The Gospel of Wealth and Other Timely Essays. BiblioBazaar

Carroll, A. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. Boston: Little Brown.

Carroll, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons (34), 39–48

Crane, A. (red.). (2009). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oksford: Oxford University Press.

Davis, K. (1960). Can Business afford to Ignore Social Responsibilities. California Management Review, 2(3), 70–76.

Davis, K. (1967). Understanding the Social Responsibility Puzzle. Business Horizons, 10(4).

Davis, K. (1973). The Case For and Against Business Assumptions of Business Responsibilities. Academy of Management Journal, 16(2), 312–322.

Dymowski, J. (2011). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a polityka gospodarcza – analiza i potencjalne kierunki. Kultura i Edukacja, nr 3 (82).

Dymowski, J. (2012). Problemy wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Warszawa: SGH (rozprawa doktorska).

Elkington, J. (1994). Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Deveoplement. California Management Review, 36(2), 90.

Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oksford: Capstone.

Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. Freeman, R., Liedtka, M. (1991). Corporate Social Responsibility: A Critical Approach. Business Horizons, 34(4).

GRI (2002). Sustainability Reporting Guidelines. Amsterdam: GRI.

GRI (2006). Sustainability Reporting Guidelines, Amsterdam: GRI.

GRI (2011). Sustainability Reporting Guidelines, Amsterdam: GRI.

GRI (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Reporting Principles and Standard Disclosures. Amsterdam: GRI.

Hamel, G., Breen, B. (2008). Zarządzanie jutra. Warszawa: Harvard Business School Press.

ISO (2010). ISO 26000. Guidance on social responsibility. Genewa: ISO.

Jensen, M. (1984). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and ownership structure, American Economic Review, 2(76), 323–329.

Jones, T. (1980). Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined. California Management Review, 22(2).

Klonski, R. (1991). Foundational Considerations In the Corporate Social Responsibility Debate. Business Horizons, 34(4).

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek! Warszawa: MT Biznes.

Laszlo, Ch. (2008a). Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio Emka.

Laszlo, Ch. (2008b). Sustainable Value. Stanford: Stanford University Press.

PKN (2011). PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Warszawa: PKN.

Płoszajski, P. (red.). (2012). Społeczna Odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce. Warszawa: SGH.

Porter, M., Kramer, M. (2007). Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. W: Harvard Business Review. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Pracodawcy RP (2013). Norma Social Accountability 8000 [SA8000]. Polskie wydanie normy SA8000 wraz z przewodnikiem oraz komentarzami. Warszawa.

Prahalad, C. K., Hammond, A. (2007). Jak obsługiwać biednych i dobrze na tym zarabiać? W: Harvard Business Review. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Prahalad, C. K., Krishnan, M. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: PWN.

Roszkowska-Śliż, M. (2011). Wpływ społeczności wirtualnych na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 156, 126–135.

Smith, C. (2007). Nowy model filantropii przedsiębiorstw. W: Harvard Business Review. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szumniak-Samolej, J. (2013). Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Warszawa: Poltext.

Visser, W. (2011). The age of responsibility. CSR 2.0 and the New DNA of Business. Chichester: Wiley & Sons.

Woods, D. J. (1991). Corporate Social Performace Revisited. Academy of Management Review, (16).

Young, S. (2005). Etyczny kapitalizm. Wrocław: METAmorfoza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.