Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nią związane. O granicy między handlem dziećmi a stosowną korzyścią majątkową należną rodzinie biologicznej oddającej dziecko do adopcji

Małgorzata Pomarańska-Bielecka

Abstrakt


Zarzut handlu dziećmi bardzo często pojawia się wokół tematu adopcji ze wskazaniem i macierzyństwa zastępczego. Mimo wielu zalet, adopcja ze wskazaniem, zwłaszcza gdy dochodzi do niej między całkowicie obcymi osobami, budzi kontrowersje. Autorka artykułu omawia zagrożenia, jakie się pojawiają się przy tej formie adopcji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewska, I. (2008a). Trzeba przepracować żałobę. Gazeta Wyborcza z dnia 26 lutego 2008 roku. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,76842,4955472.html.

Adamczewska, I. (2008b). Aaaaaa. Oddam dziecko. Duży Format z dnia 26 lutego 2008 roku. Pobrane z: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,4955463.html.

adopcjazewskazaniem.org (2008a). Pobrane z: http://www.adopcjazewskazaniem.pl/forum/viewtopic.php?t=115.

adopcjazewskazaniem.org (2008b). Pobrane z: http://www.adopcjazewskazaniem.pl/forum/viewtopic.php?t=151.

adopcjazewskazaniem.org (2008c). Pobrane z: http://www.adopcjazewskazaniem.pl/forum/viewtopic.php?t=35.

Hodak, M., Obszarny, O. (2008). Pośrednicy oferują dzieci przez internet. Pobrane z: http://wielkopolskie.naszemiasto.pl/archiwum/adopcja-posrednicy-oferuja-dzieci-przez-internet,1601412,art,t,id,tm.html.

Ładyżyńska, G., Ładyżyński, A. K. (2001). Dzika adopcja. Problemy opiekuńczo--wychowawcze, 2001, 10, s. 14.

Łuniewska, L. (2008). Dzieci z sieci. Newsweek Polska, 9/2008. Pobrane z: http://polska.newsweek.pl/dzieci-z-sieci,6679,1,1.html.

Puścikowska, A. (2008). Wskazani na rodziców. Gość Niedzielny, 21/2008. Pobrane z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/gn200821-adopcja.html.

Sąd Najwyższy – Biuro Studiów i Analiz (2014). Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/E98E048680A26BBFC1257CDA00447635/$File/2361-001.pdf.

Sejm RP (2014). Druk nr 2361. Komisyjny projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2361.

Tryniszewska, K. (2014). Dojdzie do zmiany przepisów o adopcji ze wskazaniem? Pobrane z: http://katarzynatryniszewska.pl/index.php/adopcja/156-dojdzie-do-zmiany-przepisow-o-adopcji-ze-wskazaniem.

Zoll, A. (red.). (2004). Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1–116. Kraków: Wydawnictwo „Zakamycze”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.