Projekt „Nie przegraj” jako przykład zintegrowanych działań profilaktyczno-pomocowych w sytuacjach wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci

Lucyna Kicińska

Abstrakt


W artykule podsumowano projekt „Nie przegraj” realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje w partnerstwie z węgierską organizacją Kek Vonal, Komendą Główną Policji oraz Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Przybliżono motywacje dzieci do podejmowania zachowań ryzykownych i niebezpiecznych kontaktów online, które prowadziły do doświadczenia przemocy i wykorzystania, a także przedstawiono ich negatywne konsekwencje zgłaszane przez młode osoby.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzielska, A., Kowalewska, A. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu. Studia BAS, 2(38), 139–168.

Grzelak, Sz. (2013). Seksualizacja w przestrzeni publicznej i jej wpływ na młodzież. Świat problemów, 6(1). Pobrane z: http://www.swiatproblemow.pl/2013_06_4. html.

Jessor, R. (red.). (1998). New perspectives on adolescent risk behavior. Nowy Jork: Cambridge University Press.

Szymańska, J. (2002). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychopro-filaktyki, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedago-gicznej.

Wojtasik, Ł. (2014). Seksting wśród dzieci i młodzieży. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 79–98.

Wójcik, Sz., Makaruk, K. (2014). Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego. Pobrane z: http://fdn.pl/sites/default/files/file/Raporty_badawcze/Wojcik_Makaruk_Seksting_wsrod_polskiej_mlodziezy.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.