Stolica Apostolska wobec wykorzystywania dzieci – uzupełnienie do raportu CRIN

Gabriela Kühn

Abstrakt


Raport wstępny CRIN, międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych
zajmującej się problematyką praw dziecka, zatytułowany Stolica Apostolska wobec wykorzystywania seksualnego dzieci: potrzeba sprawiedliwości, odpowiedzialności i zmiany został opublikowany na początku 2014 roku. Tym samym uwzględnia analizę wydarzeń do grudnia 2013 roku. Tymczasem w minionym i bieżącym roku miały miejsce bardzo ważne wydarzenia wskazujące na to, że Kościół katolicki poważnie reaguje na krytykę i konsekwentnie wypracowuje odpowiedź na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych.
Dlatego bez uzupełniającej informacji o działaniach podjętych przez Kościół,
które miały miejsce już po opublikowaniu raportu CRIN, obraz problemu nie byłby kompletny.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.