Instytucjonalne krzywdzenie dzieci w ramach austriackiego Kościoła katolickiego: rodzaje krzywdzenia i jego wpływ na zdrowie psychiczne dorosłych ofiar krzywdzonych w dzieciństwie

Brigitte Lueger-Schuster, Viktoria Kantor, Dina Weindl, Matthias Knefel, Yvonne Moy, Asisa Butollo, Reinhold Jagsch, Tobias Glück

Abstrakt


Celem badania była ocena charakteru i zakresu instytucjonalnego krzywdzenia dzieci przez austriacki Kościół katolicki oraz rozpoznanie obecnego stanu zdrowia psychicznego dorosłych, którzy w dzieciństwie padli ofiarą takiego krzywdzenia. Dane zbierano dwuetapowo. W pierwszej kolejności przeanalizowano dokumentację 448 dorosłych ofiar (M = 55,1 lat, 75,7% mężczyźni), które ujawniły doznane w dzieciństwie krzywdzenie, zeznając przed komisją ds. ochrony ofiar. Uwzględniono różne typy krzywdzenia, różne rodzaje sprawców i rodzinne czynniki ryzyka. W kolejnym etapie grupa 185 dorosłych ofiar została poproszona o wypełnienie kwestionariusza PCL-C (Posttraumatic Stress Disorder Checklist) oraz skróconego inwentarza objawów BSI (Brief Symptom Inventory). Uczestnicy opisywali ogromną różnorodność aktów przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej, do których doszło w okresie ich dzieciństwa. Większość ofiar (83,3%) doświadczyła w dzieciństwie krzywdzenia emocjonalnego. Odsetki dotyczące krzywdzenia seksualnego (68,8%) oraz fizycznego (68,3%) były prawie równie wysokie. Częstość występowania zespołu stresu pourazowego (PTSD) wyniosła 48,6%, a u 84,9% ofiar stwierdzono istotne klinicznie objawy w przynajmniej jednej z 10 kategorii objawów (dziewięć podskal BSI oraz PTSD). Nie udało się wyodrębnić konkretnego czynnika obecnego przed wystąpieniem krzywdzenia, który determinowałby rozwój PTSD w późniejszym życiu.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV-TR (4 wyd.). Waszyngton: American Psychiatric Association.

Bennett, S. E., Hughes, H. M. (1996). Performance of female college students and sexual abuse survivors on the Brief Symptom Inventory. Journal of Clinical Psychology, 52, 535–541. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097.

Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli, A., Vlahov, D. (2007). What predicts psychological resilience after disaster? The role of demographics, resources, and life stress. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 671–682. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.5.671.

Boney-McCoy, S., Finkelhor, D. (1995). Prior victimization: A risk factor for child sexual abuse and for PTSD-related symptomatology among sexually abused youth. Child Abuse & Neglect, 19, 1401–1421. http://dx.doi.org/10.1016/0145-2134(95)00104-9.

Bonomi, A. E., Cannon, E. A., Anderson, M. L., Rivara, F. R., Thompson, R. S. (2008). Association between self-reported health and physical and/or sexualabuse experienced before age 18. Child Abuse & Neglect, 32, 693–701. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.10.004.

Braver, M., Bumberry, J., Green, K., Rawson, R. (1992). Childhood abuse and current psychological functioning in a university counseling center population. Journal of Counseling Psychology, 39, 252–257.

Brewin, C. R., Andrews, B., Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 748–766.

Briere, J., Elliott, D. M. (2003). Prevalence and psychological sequelae of self-reported childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and women. Child Abuse & Neglect, 27, 1205–1222. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2003.09.008.

Cloitre, M., Cohen, L. R., Edelman, R. E., Han, H. (2001). Posttraumatic stress disorder and extent of trauma exposure as correlates of medical problems and perceived health among women with childhood abuse. Women & Health, 34, 1–17. http://dx.doi.org/10.1300/J013v34n03 01.

Collings, S. J. (1995). The long-term effects of contact and noncontact forms of child sexual abuse in a sample of university men. Child Abuse & Neglect, 19,1–6.

Copeland, W. E., Keeler, G., Angold, A., Costello, E. J. (2007). Traumatic events and posttraumatic stress in childhood. Archives of General Psychiatry, 64, 577–584.http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.64.5.577.

Cutajar, M. C., Mullen, P. E., Ogloff, J. R., Thomas, S. D., Wells, D. L., Spataro, J. (2010). Psychopathology in a large cohort of sexually abused children followed up to 43 years. Child Abuse & Neglect, 34, 813–822. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2010.04.004.

Derogatis, L. R., Melisaratos, N. (1983). The brief symptom inventory: An introductory report. Psychological Medicine, 3, 595–605.

Edmond, T., Auslander, W., Elze, D., Bowland, S. (2006). Signs of resilience in sexually abused adolescent girls in the foster care system. Journal of Child Sexual Abuse, 15(1), 1–28. http://dx.doi.org/10.1300/J070v15n01_01.

Edwards, V. J., Holden, G. W., Felitti, V. J., Anda, R. F. (2003). Relationship between multiple forms of childhood maltreatment and adult mental health in community respondents: Results from the adverse childhood experiences study. American Journal of Psychiatry, 160, 1453–1460.

Ellonen, N., Poso, T. (2011). Violence experiences in care: Some methodological remarks based on the Finnish child victim survey. Child Abuse Review, 20,197–212. http://dx.doi.org/10.1002/Car.1181.

Fitzpatrick, M., Carr, A., Dooley, B., Flanagan-Howard, R., Flanagan, E., Tierney, K., White, M., Daly, M., Shevlin, M., Egan, J. (2010). Profiles of adult survivors of severe sexual, physical and emotional institutional abuse in Ireland. Child Abuse Review, 19, 387–404. http://dx.doi.org/10.1002/car.1083.

Flanagan-Howard, R., Carr, A., Shevlin, M., Dooley, B., Fitzpatrick, M., Flanagan, E., Tierney, K., Egan, J. (2009). Development and initial validation of the institutional child abuse processes and coping inventory among a sample of Irish adult survivors of institutional abuse. Child Abuse & Neglect, 33,586–597. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.10.006.

Franke, G. H., Derogatis, L. R. (2000). Brief symptom inventory von L.R. Derogatis (Kurzform der SCL-90-R; deutsche version). Göttingen: Beltz Test.

Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373, 68–81. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61706-7.

Glück, T. M., Tran, U. S., Lueger-Schuster, B. (2012). PTSD and trauma in Austria’selderly: Influence of wartime experiences, postwar zone of occupation, and life time traumatization on today’smental health status – an interdisciplinary approach. European Journal of Psychotraumatology, 3(1–9). http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v3i0.17263.

Goffman, E. (1987). Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates (Vol. reprint). Londyn: Penguin Books.

Hillberg, T., Hamilton-Giachritsis, C., Dixon, L. (2011). Review of meta-analyses on the association between child sexual abuse and adult mental health difficulties: A systematic approach. Trauma Violence & Abuse, 12, 38–49. http://dx.doi.org/10.1177/1524838010386812

John Jay College. (2004). The nature and scope of sexual abuse of minors by Catholic priests and deacons in the USA 1950–2002. Waszyngton: US Conference of Catholic Bishops.

Kendler, K., Bulik, C. M., Silberg, J., Hettema, J. M., Myers, J., Prescott, C. A. (2000). Childhood sexual abuse and adult psychiatric and substance use disorders in women: An epidemiological and cotwin control analysis. Archives of General Psychiatry, 57, 953–959. http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.57.10.953.

Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity study. Archives of General Psychiatry, 52, 1048–1060.

Koenen, K. C., Harley, R., Lyons, M. J., Wolfe, J., Simpson, J. C., Goldberg, J., Tsuang, M. (2002). A twin registry study of familial and individual risk factors for trauma exposure and posttraumatic stress disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 190, 209–218.

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The Lancet, 360, 1083–1088. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0.

Lacelle, C., Hebert, M., Lavoie, F., Vitaro, F., Tremblay, R. E. (2012). Child sexual abuse and women’ssexual health: The contribution of CSA severity andexposure to multiple forms of childhood victimization. Journal of Child Sexual Abuse, 21, 571–592. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2012.688932.

Lev-Wiesel, R., Amir, M., Besser, A. (2005). Posttraumatic growth among female survivors of childhood sexual abuse in relation to the perpetrator identity. Journal of Loss & Trauma, 10, 7–17. http://dx.doi.org/10.1080/15325020490890606.

Lueger-Schuster, B., Glück, T. M., Tran, U. S., Zeilinger, E. L. (2012). Sexual violence by occupational forces during and after World War II: Influence of experiencing and witnessing of sexual violence on current mental health in a sample of elderly Austrians. International Psychogeriatrics, 24, 1354–1358.http://dx.doi.org/10.1017/S104161021200021X.

Lueger-Schuster, B., Kantor, V., Weindl, D., Jagsch, R., Moy, Y., Butollo, A., Knefel, M. (2012). Psychotraumatologische Fragestellungen zu Gewalt und Missbrauch in der Katholischen Kirche. Pobrane z http://ppcms.univie.ac.at/.

MacMillan, H. L., Fleming, J. E., Trocme, N., Boyle, M. H., Wong, M., Racine, Y. A., Offord, D. R. (1997). Prevalence of child physical and sexual abuse in the community. Results from the Ontario Health Supplement. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 278, 131–135. http://dx.doi.org/10.1001/jama.1997.03550020063039.

Maercker, A., Forstmeier, S., Wagner, B., Glaesmer, H., Brähler, E. (2008). Posttraumatische Belastungsstörungen in Deutschland. Nervenarzt, 79, 577–586.

Maniglio, R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: A systematic review of reviews. Clinical Psychology Review, 29, 647–657. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2009.08.003.

O’Leary, P. J. (2009). Men who were sexually abused in childhood: Coping strategies and comparisons in psychological functioning. Child Abuse & Neglect, 33, 471–479. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.02.004

Oswald, S. H., Heil, K., Goldbeck, L. (2010). History of maltreatment and mental health problems in foster children: A review of the literature. Journal of Pediatric Psychology, 35, 462–472. http://dx.doi.org/10.1093/jpepsy/jsp114.

Owens, G. P., Chard, K. M. (2003). Comorbidity and psychiatric diagnoses among women reporting child sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 27, 1075–1082. http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134(03)00168-6.

Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., Gomez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29, 328–338. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2009.02.007.

Perez-Fuentes, G., Olfson, M., Villegas, L., Morcillo, C., Wang, S., Blanco, C. (2013). Prevalence and correlates of child sexual abuse: A national study. Comprehensive Psychiatry, 54, 16–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2012.05.010.

Perkonigg, A., Kessler, R. C., Storz, S., Wittchen, H. U. (2000). Traumatic events and post-traumatic stress disorder in the community: Prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 46–59. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0447.2000.101001046.x.

Pilgrim, D. (2011). The child abuse crisis in the catholic church: International, national and personal policy aspects. Policy & Politics, 39, 309–324. http://dx.doi.org/10.1332/030557310x520306.

Pilgrim, D. (2012). Child abuse in Irish catholic settings: A non-reductionist account. Child Abuse Review, 21, 405–413. http://dx.doi.org/10.1002/car.2239.

Raphael, K. G., Widom, C. S. (2011). Post-traumatic stress disorder moderates the relation between documented childhood victimization and pain 30 years later. PAIN, 152, 163–169. http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2010.10.014.

Rosen, L. N., Martin, L. (1996). Impact of childhood abuse history on psychological symptoms among male and female soldiers in the US Army. Child Abuse & Neglect, 20, 1149–1160 (discussion 1147–1148).

Smith, C. P., Freyd, J. J. (2013). Dangerous safe havens: Institutional betrayal exacerbates sexual trauma. Journal of Traumatic Stress, 26, 119–124. http://dx.doi.org/10.1002/jts.21778.

Snyder, H. N. (2000). Sexual assault of young children as reported to law enforcement: Victim, incident, and offender characteristics. Pobrane z: http://www.eric.ed.gov/.

Springer, K. W., Sheridan, J., Kuo, D., Carnes, M. (2007). Long-term physical and mental health consequences of childhood physical abuse: Results from a large population-based sample of men and women. Child Abuse & Neglect, 31, 517–530. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.01.003.

Statistik Austria. (2012a). Bevölkerungsstand. Wiedeń: Statistik Austria.

Statistik Austria. (2012b). Bildung in Zahlen 2012/11. Wiedeń: Statistik Austria.

Statistik Austria. (2012c). Familien und Haushaltstatistik: Ergebnisse der Mikrozensus – Arbeitskräfteerhebung. Wiedeń: Statistik Austria.

Stein, M. (2006). Missing years of abuse in children’shome. Child & Family Social Work, 11, 11–21. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2206.2006.00381.x.

Stith, S. M., Liu, T., Davies, L. C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. M., Dees, J. E. M. E. G. (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14, 13–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2006.03.006.

Sugaya, L., Hasin, D. S., Olfson, M., Lin, K. H., Grant, B. F., Blanco, C. (2012). Child physical abuse and adult mental health: A national study. Journal of Traumatic Stress, 25, 384–392. http://dx.doi.org/10.1002/Jts.21719.

Sullivan, J., Beech, A. (2002). Professional perpetrators: Sex offenders who use their employment to target and sexually abuse the children with whom they work. Child Abuse Review, 11, 153–167. http://dx.doi.org/10.1002/car.737.

Teegen, F. (1997). German translation of the posttraumatic stress disorder checklist (PCL-C) of the National Center for PTSD. Hamburg, Germany: University of Hamburg, Department of Psychology.

Terry, K. J. (2008). Stained glass: The nature and scope of child sexual abuse in the catholic church. Criminal Justice and Behavior, 35, 549–569. http://dx.doi.org/10.1177/0093854808314339.

Tolin, D. F., Foa, E. B. (2006). Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: A quantitative review of 25 years of research. Psychological Bulletin, 132, 959–992. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.132.6.959.

Ward, T., Sorbello, L. (2003). Explaining child sexual abuse. W: T. D. Ward, R. Laws, S. M. Hudson (red.), Sexual deviance, issues, and controversies (s. 3–18). Thousand Oaks: Sage.

Weathers, F. W., Litz, B. T., Herman, D. S., Huska, J. A., Keane, T. M. (1993). The PTSD checklist (PCL): Reliability, validity, and diagnostic utility. Praca przedstawiona na 9th Annual Conference of the ISTSS San Antonio.

Widom, C. S. (1999). Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up. American Journal of Psychiatry, 156, 1223–1229.

Widom, C. S., DuMont, K., Czaja, S. J. (2007). A prospective investigation of major depressive disorder and comorbidity in abused and neglected children grown up. Archives of General Psychiatry, 64, 49–56.

Widom, C. S., Czaja, S. J., Bentley, T., Johnson, M. S. (2012). A prospective investigation of physical health outcomes in abused and neglected children: New findings from a 30-year follow-up. American Journal of Public Health, 102, 1135–1144. http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2011.300636.

Wolfe, D. A., Jaffe, P. G., Jette, J. L., Poisson, S. E. (2003). The impact of child abuse in community institutions and organizations: Advancing professional and scientific understanding. Clinical Psychology-Science and Practice, 10, 179–191.http://dx.doi.org/10.1093/clipsy/bpg021.

Wolfe, D. A., Francis, K. J., Straatman, A. L. (2006). Child abuse in religiously-affiliated institutions: Long-term impact on men’smental health. Child Abuse & Neglect, 30, 205–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2005.08.015.

Young, M. S., Harford, K. L., Kinder, B., Savell, J. K. (2007). The relationship between childhood sexual abuse and adult mental health among undergraduates: Victim gender doesn’t matter. Journal of Interpersonal Violence, 22, 1315–1331. http://dx.doi.org/10.1177/0886260507304552.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.