Normatywne zachowania seksualne u dzieci - nowe ustalenia badawcze

William N Friedrich, Jennifer Fisher, Daniel Broughton, Margaret Houston, Constance R. Shafran

Abstrakt


Cel badania. Ze względu na związek między wykorzystywaniem seksualnym a zachowaniami seksualnymi, zachowania seksualne dzieci mogą wzbudzać u klinicystów niepewność. Dlatego niezwykle ważna jest wiedza o normatywnych zachowaniach seksualnych u dzieci.
Plan badania. Zachowania seksualne 1 114 dzieci w wieku od 2 do 12 lat były oceniane przez ich najbliższych opiekunów — biologiczne bądź przybrane matki. Badacze dołożyli starań, aby próba składała się wyłącznie z dzieci, które nie doświadczyły wykorzystywania seksualnego. Kobiety uczestniczące w badaniu wypełniały liczącą 38 pozycji skalę obejmującą szeroką gamę zachowań seksualnych — Inwentarz Dziecięcych Zachowań Seksualnych, wersja trzecia (CSBI — Child Sexual Behavior Inventory), a także Listę Zachowań Dziecięcych (CBCL — Child Behavior Checklist) oraz kwestionariusz dotyczący poziomu stresu w rodzinie, seksualności rodziny, dojrzałości społecznej dziecka, matczynych postaw dotyczących seksualności oraz liczby godzin spędzanych przez dziecko żłobku, przedszkolu czy szkole.
Wyniki. Zachowania seksualne okazały się związane z wiekiem dziecka, z poziomem wykształcenia jego matki, z typem seksualności w rodzinie, z poziomem stresu w rodzinie, z przemocą w rodzinie, a także z liczbą godzin spędzanych przez dziecko tygodniowo w placówkach opiekuńczo–oświatowych. Przedstawiono częstość występowania zachowań seksualnych u chłopców i dziewcząt w wieku 2–5 lat, 6–9 lat oraz 10–12 lat.
Wnioski. Dzieci, które nie doświadczyły wykorzystywania seksualnego (a dokładniej — wobec których nie ma przesłanek do takich podejrzeń), przejawiają szeroką gamę zachowań seksualnych. Względna częstość takich zachowań okazała się podobna, jak w dwóch wcześniejszych badaniach dotyczących tego zagadnienia, co przemawia za wiarygodnością uzyskanych wyników.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.