Wiedza na temat seksualności i reakcje emocjonalne jako wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci - wyzwania teoretyczne i badawcze

Sonja N. Brilleslijper-Kater, William N. Friedrich, David L. Corwin

Abstrakt


Można wskazać kilka powodów, z jakich potwierdzenie ujawnień wykorzystywania seksualnego, sformułowanych przez małe dzieci, jest trudniejsze niż w wypadku dzieci starszych. W niniejszym artykule opisano pokrótce owe powody i przedstawiono argumenty przemawiające za użytecznością pośredniej metody diagnostycznej polegającej na ocenie wiedzy seksualnej takich dzieci. Omówiono opublikowane wcześniej dane, które wskazują, że wiedza na temat seksualności jest najczęściej występującym i najbardziej użytecznym wskaźnikiem wykorzystywania seksualnego u małych dzieci. Na zakończenie zaproponowano kilka metod jej oceny.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.